Syno NAS: Sharing link

Không giống các ổ đĩa đám mây khác, Synology Drive client tạo sharing link thông qua một bảng các tùy chọn như public hay private link, mật khẩu, ngày quá hạn dùng… cuối cùng là nút [Apply]. Nếu link với các option đó đã có thì Synology Drive client dùng lại link cũ, chưa có thì yêu cầu Synology Drive server tạo link và gởi link vào clipboard.

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Sharing link

Filed under Software

Syno NAS: Thay đổi cấu hình MariaDB

Đôi khi cần thay đổi cấu hình MariaDB (thí dụ lỗi timeout khi import data), nhưng tìm file my.cnf khá là khó.

MariaDB 5: /var/packages/MariaDB/etc
MariaDB 10: /var/packages/MariaDB10/etc
Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Thay đổi cấu hình MariaDB

Filed under Software

Syno NAS: VPN Server

DSM 7.2 hỗ trợ 3 loại VPN server:

  1. PPTP: loại này kém bảo mật, hiện nay ít được dùng
  2. OpenVPN: cần phải cài đặt thêm phần mềm ở client
  3. L2TP/IPsec: không cần cài thêm phần mềm ở client
Continue reading

Comments Off on Syno NAS: VPN Server

Filed under Software

Syno NAS: Reverse Proxy

Giả sử chúng ta có nhiều webserver tại cùng một Wan IP, chia sẻ cổng 80 và 443. Việc sử dụng Reverse Proxy giúp chúng ta điều hướng việc truy cập website/webserver dựa vào domain name tại cùng port 80/443 cho http/https. Trong nội bộ mạng LAN, Reverse Proxy phân biệt các website thông qua domain/IP/Port, trong đó có thể dùng một dãy rộng các port chứ không hạn chế ở 80/443.

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Reverse Proxy

Filed under Software

Syno NAS: Web Station

Package Web Station có nhiệm vụ giúp tạo website mà không phải cấu hình webserver (Nginx/Apache).

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Web Station

Filed under Software

Syno NAS: sao chép wildcard SSL

  • DSM có thể dùng Lets’s Encrypt tạo wildcard SSL certificate dùng chung cho domain và tất cả các subdomain, tuy nhiên chỉ áp dụng cho domain thuộc Synology.
  • SSL certificate của Synology có hạn dùng 1 năm so với các free certificate khác có hạn dùng 3 tháng. Tuy nhiên vì có thể auto renew các chứng chỉ bảo mật nên hạn dùng không là vấn đề.
  • Có thể import SSL certificate từ nguồn khác vào DSM và chọn dùng cho từng dịch vụ web cụ thể.

Chúng ta có thể tạo wildcard SSL certificate của Let’s Encrypt từ máy tính khác như Raspberry Pi và import vào Synology NAS qua script.

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: sao chép wildcard SSL

Filed under Software

Syno NAS: hiện Team folder trong Drive client

  • Shared Folder là thư mục có thể chia sẽ cho nhiều user dùng chung,
  • Team Folder là Shared Folder dùng trong Synology Drive Client.
Continue reading

Comments Off on Syno NAS: hiện Team folder trong Drive client

Filed under Software

Syno NAS: dùng mc, nano

Terminal của DSM khá khó dùng, vì vậy nếu cài đặt được mc, nano sẽ giúp ích được nhiều. Các tiện ích Linux này được đóng gói cho DSM bởi cộng đồng người dùng Syno.

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: dùng mc, nano

Filed under Software

Syno NAS: HDD ồn khi làm việc

Với hộp NAS nhiều HDD, mỗi HDD đều ít nhiều tạo tiếng ồn khi làm việc. Tiếng ồn cộng hưởng trong hộp NAS nghe rõ, rất đáng ngại.

Nếu tiếng ồn dứng cách 5m vẫn nghe rõ thì NAS có vấn đề, nguyên nhân có thể như sau:

  1. Có một/vài HDD lão hóa, kêu to khi hoạt động
  2. Khay HDD bị hỏng, giữ HDD không chặc
Continue reading

Comments Off on Syno NAS: HDD ồn khi làm việc

Filed under Software

Syno NAS: Thay HDD trong RAID1

Chỉ nên thay vào HDD có dung lượng >= dung lượng HDD cần thay thế của NAS.

Continue reading

Comments Off on Syno NAS: Thay HDD trong RAID1

Filed under Software