font các icon

Với các trang web dùng nhiều icon, có thể ghép các icon vào một file ảnh để tăng tốc độ tải xuống, sau đó dùng CSS để chèn icon như background của khối div.

Tuy nhiên hạn chế của icon bằng hình là không thích hợp phóng to, thu nhỏ, khó thay màu hình hay màu background. Chúng ta có thể tạo font các icon. mỗi ký tự là hình vẻ vector của icon.

Continue reading

Comments Off on font các icon

Filed under Software

Script tạo DKIM record trên cloudflare.com

DKIM record được tạo từ cặp khóa riêng + công khai. Khóa công khai đặt ở DNS server và trong header của email. Mailserver bên nhận sẽ so khớp với khóa riêng trên mailserver bên gởi để xác nhận email “chính chủ”.

Các hệ thống email như GSuite hay Google Mail sẽ trả lại email nếu không so khớp được DKIM.

Continue reading

Comments Off on Script tạo DKIM record trên cloudflare.com

Filed under Software

ISPmail (16): Gởi nhờ mail

Điều quan trọng nhất với mailserver là IP sạch, không lọt vào blacklist của các tổ chức chống spam, nếu không các email được gởi đi đều bị trả lại, hoặc may mắn hơn thì được gởi đi và bị đánh dấu spam.

Các ISP có thể cung cấp IP tĩnh theo yêu cầu nhưng chỉ để tiện tạo webserver, không chắc là IP sạch, và cũng không thể đổi lại nếu lại dính vào blacklist. Vậy giải pháp tiện hơn là nhờ (relay) các mailserver có uy tín như mailserver của Google hay Microsoft gởi mail dùm, khi đó chúng ta cũng không cần đến IP tĩnh. Nếu cần gởi mail số lượng nhiều thì có thể dùng các smtp relay chuyên nghiệp như mailjet.com

Continue reading

Comments Off on ISPmail (16): Gởi nhờ mail

Filed under Software

ISPmail (15): Tự động cấu hình mail client

Ý tưởng là đơn giản hoá việc cài đặt mail trên mail client như Thunderbird hay Outlook (2 mail client hỗ trợ Autoconfig hoặc autodiscover).

Người dùng có thể chi cần nhập địa chỉ email là mail client biết cách cài đặt các thông số như imap hay smtp. Muốn vậy mail client phải có cơ chế liên lạc với mailserver để lấy thông tin cài đặt.

Continue reading

Comments Off on ISPmail (15): Tự động cấu hình mail client

Filed under Software

ISPmail (14): DKIM

Trong thực tế, SMTP không quan tâm địa chỉ người gửi. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ thư cho rằng bạn chỉ gửi email bằng địa chỉ email của riêng bạn. Nhưng không phải vậy, kẻ gửi thư rác và kẻ lừa đảo rõ ràng có thể lợi dụng điều này.

Vì vậy, một phương pháp mới đã được hình thành, thêm chữ ký mã hóa vào header của email mà mailserver người nhận có thể kiểm tra để xác minh tính xác thực của người gửi và tính toàn vẹn của email. Chữ ký được tạo bằng khóa riêng chỉ có mailserver gửi thư mới có. Sau đó, mailserver người nhận có thể xác minh bằng cách tải xuống khóa chung tương ứng từ vùng DNS của miền gửi và chạy kiểm tra chữ ký. Phương pháp được sử dụng hiện nay được gọi là Domain Keys Identified Mail – hoặc viết tắt: DKIM.

Continue reading

Comments Off on ISPmail (14): DKIM

Filed under Software

ISPmail (13): DNS

Chúng ta đã có mailserver rồi. Nhưng làm thế nào để các máy chủ mail khác tìm được mailserver của chúng ta? Câu trả lời nằm ở dịch vụ quan trọng nhất trên internet: DNS. Giả sử rằng một mailserver ở đâu đó của internet muốn gửi email đến john@example.org. Máy chủ phải tìm ra tên (và địa chỉ IP) của máy chủ thư chịu trách nhiệm về tên miền example.org. Đây là cách nó hoạt động:

Continue reading

Comments Off on ISPmail (13): DNS

Filed under Software

ISPmail (12): Chặn mã độc

Blocking malware

Nếu bất cứ ai muốn lây nhiễm nghiêm trọng vào máy tính của bạn bằng cách gửi tệp đính kèm bị nhiễm thì trình quét vi-rút sẽ giúp bạn, có thể từ 2 nơi: mailservermáy tính nhận mail. Các trình quét virus dựa trên các mẫu phần mềm độc hại đã biết và (nếu bạn may mắn) một thuật toán heuristic hoạt động đang cố gắng phát hiện hành vi bất thường. Người ta đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng một loại virus tùy chỉnh – thậm chí là một biến thể được thay đổi một chút của một loại virus nổi tiếng – dễ dàng bị phát hiện bởi trình quét virus của bạn. Chúng ta cài trình quét virus trên mailserver như một lớp bảo vệ đầu tiên, cho dù máy tính nhận mail có thể có trình quét virus mạnh hơn.

Continue reading

Comments Off on ISPmail (12): Chặn mã độc

Filed under Software

ISPmail (11): Lọc thư rác với rspamd

rspamd là một lựa chọn tốt cho mục đích lọc thư rác. rspamd là một tiến trình vĩnh viễn chạy trên mailserver, lắng nghe các kết nối từ Postfix bằng giao thức milter (= bộ lọc thư). Mỗi khi một email đi vào hệ thống, Postfix sẽ gửi nó đến rspamd để kiểm tra nội dung. rspamd chạy rất nhiều kiểm tra trên email và tính tổng điểm. Điểm càng cao – email càng có nhiều khả năng được coi là không đạt yêu cầu.

Continue reading

Comments Off on ISPmail (11): Lọc thư rác với rspamd

Filed under Software

ISPmail (10): Cài đặt webmail

Chúng ta sẽ cài đặt Roundcube, một webmail mạnh và đang được tiếp tục phát triển.

Cài đặt (nhấn Enter khi được hỏi)

Cấu hình CSDL cho Roundcube
Continue reading

Comments Off on ISPmail (10): Cài đặt webmail

Filed under Software

ISPmail (9): Quản lý mailserver

Managing users, aliases and domains

Cài đặt ISPmail Admin

ISPmail Admin là ứng dụng web giúp quản lý mail server.

— Web UI quản lý mail server —
Continue reading

Comments Off on ISPmail (9): Quản lý mailserver

Filed under Software