Author Archives: anhtuan

WordPress bị xâm nhập


Dấu hiệu ban đầu là có những post, comment lạ…

Cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp như:

Continue reading

Comments Off on WordPress bị xâm nhập

Filed under Software

Swap file

Debian hướng dẫn cấu hình swap file bằng cách soạn thảo file /etc/dphys-swapfile

# vị trí của swap file
CONF_SWAPFILE=/path/to/swapfile

# Kích thước swap file, tính bằng MB
CONF_SWAPSIZE=1024
Continue reading

Comments Off on Swap file

Filed under Software

WordPress: Lỗi upload file

Các thông báo lỗi không rõ ràng như:

 • Specified File Failed Upload Test
 • No data suplied
 • Maximum number of allowable file uploads has been exceeded

Nguyên nhân có thể là:

 • Không có quyền ghi vào thư mục wp-content/uploads
 • max_file_uploads = 0 trong php.ini

Comments Off on WordPress: Lỗi upload file

Filed under Software

Advanced File Manager plugin

File manager hoàn chỉnh giúp quản lý file cho WordPress, không cần thêm plugin hay cài đặt nào khác.

Comments Off on Advanced File Manager plugin

Filed under Software

mover.io và vaultme.com

mover.io (Microsofts) và vaultme.com (Google) là các ứng dụng web (miễn phí?) và tương tự nhau, có mục đích chuyển dữ liệu từ đám mây khác về đám mây của mình (hoặc chuyển đi).

Cách sử dụng đơn giản: xác định và cho phép truy cập nguồn/đích, sau đó bắt đầu chuyển dữ liệu. Việc chuyển dữ liệu hoàn toàn tự động giữa các đám mây, không phụ thuộc internet hay hoạt động của máy khách. Tuy nhiên tốc độ thì không nhanh, vào khoảng 10-15GB/giờ hoặc <500MB/giờ khi gần hét băng thông.

Continue reading

Comments Off on mover.io và vaultme.com

Filed under Software

Nodejs: setTimeout

Phương thức setTimeout() đặt bộ hẹn giờ thực thi một chức năng hoặc đoạn mã nào đó sau khi thời gian đặt trước đã trôi qua.

setTimeout(code)
setTimeout(code, delay)

setTimeout(functionRef)
setTimeout(functionRef, delay)
setTimeout(functionRef, delay, param1)
setTimeout(functionRef, delay, param1, param2)
setTimeout(functionRef, delay, param1, param2, /* … ,*/ paramN)

Phương thức đơn giản này chỉ có chút rắc rối khi dùng từ khóa this.

Continue reading

Comments Off on Nodejs: setTimeout

Filed under Software

Ghi luồng rtsp bằng ffmpeg

Nếu kiểu nén audio đầu phát không tương thích với kiểu nén audio đầu thu (ffmpeg), có thể tạo ra clip lỗi (0 byte đến vài trăm byte). Các encoding cổ điển làm tốn băng thông nhưng dễ tương thích và khi ghi file thì ffmpeg có thể nén theo kiểu khác hiệu quả hơn, dẫn đến video clip có kích thước nhỏ hơn clip cùng thời gian do camera tự tạo.

Continue reading

Comments Off on Ghi luồng rtsp bằng ffmpeg

Filed under Software

Firmware camera DS-2CV2Q21FD-IW

Firmware phiên bản V5.5.803 build 210817 có vài điểm mới:

 • Giao diện web thuận tiện, đầy đủ tính năng hơn
 • Có thể chạy trên MS Edge, không cần giả lập MS IE
 • ONVIF cần có user/pass (giống như login user), nếu không sẽ gặp lỗi “ONVIF SOAP Fault: The action requested requires authorization and the sender is not authorized” mặc dù chúng ta yêu cầu các chức năng không cần đăng nhập.

Firmware của camera này, và nhiều camera khác bán trong nước, ít đươc cập nhật và khó tìm.

Comments Off on Firmware camera DS-2CV2Q21FD-IW

Filed under Software

Tải về từ camera HIKVISION


Chúng ta có thể lưu file của camera trong thẻ nhớ hoặc NAS, nhưng snapshot/clip được camera nén trong một file lớn phải dùng phần mềm của hãng để xem.

Python script Hikvision/Hiwatch Video downloading có thể giúp trích xuất các file riêng lẻ dạng .jpg hay .mp4.

Sử dụng rất đơn giản

media_download.py [-u] [-p] CAM_IP START_DATE START_TIME END_DATE END_TIME

 -u: use parameters as UTC time, otherwise use as camera's
   local time
 -p: download photos instead of videos

# Thí dụ
media_download.py 10.10.10.10 2020-04-15 00:30:00 2020-04-15 10:59:59

Trước đó phải mở file media_download.py để điền user_nameuser_password để login vào camera

Continue reading

Comments Off on Tải về từ camera HIKVISION

Filed under Software

cloudup so với rclone mount

 • cloudup dùng rclone để upload file lên remote
 • cloudup không sync thư mục giữa local và remote như rclone mount, mà chỉ update lên remote các thay đổi trong thư mục local, thích hợp cho mục đích backup
 • cloudup chấp nhận symlink, upload data từ target lên remote với tên symlink, mục đích quản lý tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • cloudup nhanh, trong khi rclone mount rất chậm

Comments Off on cloudup so với rclone mount

Filed under Software