Author Archives: anhtuan

Cài đặt iRedMail v1.4.2

Tôi vừa quay lại iRedMail, nhận thấy phiên bản này có một vài thay đổi cần lưu ý:

 • Mặc định sau cài đặt không thể gởi mail qua cổng 465 và 587. Cần soạn thảo lại file /etc/postfix/master.cf
submission inet n    -    y    -    -    smtpd
 -o syslog_name=postfix/submission
 -o smtpd_tls_security_level=encrypt
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_tls_auth_only=yes
 -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
 -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 -o smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 -o content_filter=smtp-amavis:[127.0.0.1]:10026
smtps   inet n    -    y    -    -    smtpd
 -o syslog_name=postfix/smtps
 -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject
 -o smtpd_relay_restrictions=permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject
 -o smtpd_sasl_type=dovecot
 -o smtpd_sasl_path=private/auth
 -o content_filter=smtp-amavis:[127.0.0.1]:10026
Continue reading

Comments Off on Cài đặt iRedMail v1.4.2

Filed under Software

Zombie! Có một zombie!

Thỉnh thoảng kết nối với RPi chạy Ubuntu, chúng ta thấy thông báo

Continue reading

Comments Off on Zombie! Có một zombie!

Filed under Software

dnsmasq trên Ubuntu

dnsmasq cung cấp 2 dịch vụ, có thể chọn lựa sử dụng độc lập.

 • DNS: cung cấp bộ đệm cho A, AAAA, CNAME và PTR, DNSKEY và DS records.
 • DHCP: hỗ trợ DHCPv4, DHCPv6, BOTP và PXE. Có thể dùng cả DHCP tĩnh và động .

Một bộ đệm DNS cục bộ có thể tăng tốc duyệt web bời vì trình duyệt không cần truy cập DNS khi tìm IP của trang đã xem trước đó.

DHCP cho phép máy tính người dùng định vị IP của máy tính khác trên mạng.

Tuy nhiên dnsmasq can thiệp vào Network Manager systemd-resolved, hoạt động tương tự như dnsmasq để cung cấp dịch vụ DHCP khi chia sẻ kết nối internet, khi đó có thể xảy ra xung đột.

Continue reading

Comments Off on dnsmasq trên Ubuntu

Filed under Software

Samba trên dòng lệnh

Dòng lệnh smbclient giúp gỡ lỗi trong samba cũng như dùng trong script.

Giả sử samba đã được cài đặt, cài đặt thêm smbclient nếu chưa có

sudo apt install smbclient
Continue reading

Comments Off on Samba trên dòng lệnh

Filed under Software

Dời thư mục data của MariaDb/MySQL

 • Thư mục dữ liệu của MariaDB/MySQL nên đặt ở partition không chứa hệ điều hành.
 • Các file cấu hình của MariaDB/MySQL có thể tên/vị trí khác nhau trên Debian/Ubuntu nhưng cách làm tương tự.

Thí dụ sau được thực hành với mariadb trên ubuntu.

Continue reading

Comments Off on Dời thư mục data của MariaDb/MySQL

Filed under Software

Cài đặt Nginx, MariaDB, PHP-FPM trên Ubuntu

Nginx

sudo apt install nginx -y
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx

Firewall Setup

sudo ufw allow ssh
sudo ufw allow http
sudo ufw allow https
sudo ufw enable
Continue reading

Comments Off on Cài đặt Nginx, MariaDB, PHP-FPM trên Ubuntu

Filed under Software

Về aaPanel trên RPi 4

Những ai từng quản lý host (web/mail/FTP) hẳn đã quen với cPanel. aaPanel có những tính năng tương tự, nhưng lại có phiên bản miễn phí.

 • aaPanel chỉ chạy trên OS 64 bits. RPi có thể cài Ubuntu 64 bits nên dùng được aaPanel.
 • Cài đặt aaPanel trên RPi 4 diễn ra rất tốn thời gian. Yêu cầu đầu tiên là mạng phải thông suốt để aaPanel tải file về.
 • Riêng phần cài đặt căn bản của aaPanel mất khoảng 30 phút. Khi kết thúc cài đặt chúng ta có thông số đăng nhập màn hình quản lý.
Continue reading

Comments Off on Về aaPanel trên RPi 4

Filed under Software

Khởi động Ubuntu từ USB

Vật liệu cần:

 • SD card đã cài PiOS hay một OS chạy trên RPi nào đó
 • USB/HDD đã flash Ubuntu
 • RPi đã cập nhật EEPROM để có thể khởi động từ USB

Khởi động từ SD card đã cài PiOS, rồi sau đó gắn USB/HDD vào RPi

Chúng ta sẽ sao chép cơ chế boot USB từ PiOS sang Ubuntu OS.

Continue reading

Comments Off on Khởi động Ubuntu từ USB

Filed under Software

Cài đặt Ubuntu 64 bits trên RPi

Bản Ubuntu 64 bits dành cho Raspberry Pi do Ubuntu phát triễn, download từ https://ubuntu.com/download/raspberry-pi

File ảnh tải về có dạng nén. Flash bằng balenaEtcher không cần giải nén nhưng có thể gặp lỗi ở giai đoạn kiểm tra cuối cùng. Flash bằng Raspberry Pi Imager thì chọn OS như sau:

Operating System -> Other general purpose OS -> Ubuntu -> Ubuntu Server xx.xx (64 bits)

Raspberry Pi Imager tải file về rồi flash.

Continue reading

Comments Off on Cài đặt Ubuntu 64 bits trên RPi

Filed under Software

Thêm ownCloud vào RaiDrive

RaiDrive có thể gán mỗi đĩa đám mây vào một tên ổ đĩa trên Windows và sử dụng trong Windows Explorer như ổ đĩa thông thường. Ngoài phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí còn có phiên bản dành cho giáo dục nhiều tính năng hơn phiên bản miễn phí. Cả bản miễn phí lẫn giáo dục đều có quảng cáo.

Raidrive hỗ trợ nhiều loại đĩa đám mây, bao gồm cả nextCloud nhưng không có ownCloud.

Tuy nhiên vì nextCloud và ownCloud xuất phát từ một mã nguồn nên có thể chỉnh sửa đôi chút để RaiDrive kết nối được với ownCloud.

Continue reading

Comments Off on Thêm ownCloud vào RaiDrive

Filed under Software