Google Apps for Edu của tôi tiêu rồi

Tài khoản Google Apps for Edu tôi đã có hàng chục năm nay đã bị đổi sang bản dùng thử Google Workspace Business Starter, và rồi hết hạn. May mắn là còn vào được trang admin tại https://admin.google.com/a/cpanel/yr.domain để xóa bớt tài khoản email không quan trọng, sau đó chịu chi phí $1.8 / account / tháng để vào lấy dữ liệu.

Tải về dữ liệu của từng account dạng file nén

 • Đăng nhập vào Google takeout
 • Chọn các mục cần export, hoặc bỏ chọn tất cả rồi chọn Gmail
 • Chọn Send download link via email

Quá trình nén file mất từ hàng giờ đến hàng ngày tùy theo dữ liệu ít hay nhiều, sau đó Google sẽ gởi email đến chính tài khoản cần export đó đường link để tải về.

Dữ liệu tải về bao gồm một file .html và một file .mbox trong thư mục Mail. Mở file .html bằng browser bất kỳ để đọc dữ liệu trong file .mbox

Mặc dù dữ liệu là offline, nhưng được mở ra bằng giao diện Gmail nên không thấy khác biệt gì với so với sử dụng online.

Đồng bộ Gmail sang mail server khác

Công cụ là imapsync

Việc cài đặt imapsync đã trở nên rất đơn giản

# Cài đặt các gói phụ thuộc
apt install -y       \
 libauthen-ntlm-perl   \
 libcgi-pm-perl      \
 libcrypt-openssl-rsa-perl  \
 libdata-uniqid-perl     \
 libencode-imaputf7-perl   \
 libfile-copy-recursive-perl \
 libfile-tail-perl    \
 libio-socket-inet6-perl \
 libio-socket-ssl-perl  \
 libio-tee-perl      \
 libhtml-parser-perl   \
 libjson-webtoken-perl  \
 libmail-imapclient-perl \
 libparse-recdescent-perl \
 libproc-processtable-perl \
 libmodule-scandeps-perl \
 libreadonly-perl     \
 libregexp-common-perl  \
 libsys-meminfo-perl   \
 libterm-readkey-perl   \
 libtest-mockobject-perl \
 libtest-pod-perl     \
 libunicode-string-perl  \
 liburi-perl       \
 libwww-perl       \
 libtest-nowarnings-perl \
 libtest-deep-perl    \
 libtest-warn-perl    \
 make           \
 time           \
 cpanminus

# Tải về imapsync
wget -N https://raw.githubusercontent.com/imapsync/imapsync/master/imapsync
chmod +x imapsync
cp imapsync /usr/bin/

# Sync gmail vào mailserver khác
imapsync \
 --host1 imap.gmail.com  \
 --user1 user@domain.name \
 --password1 yr.password \
 --host2 mail.example.com \
 --user2 user@example.com \
 --password2 yr.poassword

Tuy nhiên, để imapsync có thể login vào gmail cần phải bỏ chứng thực 2 lớp và bật less secure. Hoặc bật chứng thực 2 lớp và login bằng Apps password

Thời gian đồng bộ phụ thuộc nhiều thứ, trung bình 1-2 msgs/giây

Chú thích

Có thể dùng Gmail để làm backup cho mail server khác bằng cách upload data lên Gmail, mỗi user một tài khoản Gmail. Thời gian kiểm tra sự khác biệt giữa 2 tài khoản mất 1-3 phút tùy điều kiện mạng internet.

Với iRedMail thì tạo Master user/password rất dễ dàng để dùng imapsync mà không cần biết password của từng user.

Comments Off on Google Apps for Edu của tôi tiêu rồi

Filed under Software

Comments are closed.