Nhiệt độ RPi 4B so với RPi 3B+


RPi 4B luôn luôn cao hơn RPi 3B+ khoảng 10oC

Tuy nhiên, khi gắn quạt thổi ngang qua các thành phần tỏa nhiệt của RPi, nhiệt độ giảm khá nhiều, 44oC /42oC

Lưu ý:

  • Quạt chạy có thể rung nhiều ít tùy cách lắp quạt, gây ảnh hưởng đến HDD.
  • Nhiệt độ phòng khi thử nghiệm là 30oC

 

Comments Off on Nhiệt độ RPi 4B so với RPi 3B+

Filed under Software

Comments are closed.