Sonoff Dual R2

Tuy vỏ ngoài ghi Sonoff Dual nhưng trên board mạch ghi là Sonoff Dual R2.

Sonoff Dual R2 to hơn nhiều Sonoff Basic, không chỉ là phiên bản 2 relay của Sonoff Basic.

Bật tắt phải dùng app, nút nhấn trên công tác chỉ có chức năng cài đặt.

Tuy nhiên vẫn dùng mạch chì lớn để dẫn điện, giống như Sonoff Basic phiên bản cũ (trước 2018)

Bật công tắc trái thì đèn báo màu đỏ, công tắc phải đèn báo màu xanh. Bật cả 2 thì đèn có ánh vàng.

Nút bấm vật lý cho relay

Không có nút bật tắt vật lý quả thật không quen với nhiều người. Tuy nhiên với Sonoff Dual R2, có thể nối GND các pin Button0 hay Button1 để bật tắt các relay.

Flash firmware

Nối USB to TTL Serial vào các cổng ở rìa bên trái của hình số 2, nối cổng Button0 với GND rồi gắn USB vào máy tính. Backup và flash firmware giống như nhiều thiết bị Sonoff khác.

Nếu đã tạo nút bấm vật lý cho các relay, cần thiết lập 2 nút này như switch, mode toggle.

Đồng thời chạy 2 lệnh sau ở console

SwitchMode1 4
SwitchMode2 4

SwitchMode có thể chọn 3 hay 4. Xem ở đây

Chú thích

  • Chính vì Sonoff Dual R2 dùng chip ESP8285 nên mới có thể điều khiển Button1,  Sonoff Dual chỉ có thể điều khiển Button0.
  • Với firmware gốc, nút chức năng chỉ có thể dùng để cấu hình
  • Với firmware Tasmota, nút chức năng có thể điều khiển relay #1, vì vậy chỉ cần làm thêm một nút vật lý nối pin Button1 và GND để điều khiển relay #2

Comments Off on Sonoff Dual R2

Filed under Hardware

Comments are closed.