Quà tặng nhân ngày 20-11
Hệ thống báo điểm tự động dành cho các trường phổ thông

IMG_2081

Mục tiêu

 • Chạy trên RPi và máy chủ CSDL cấu hình thấp
 • Trả lời tự động tin nhắn SMS/Email hỏi điểm của Học sinh/Phụ huynh
 • Có trang web tra điểm
 • Có thể tự động sao chép dữ liệu từ máy chủ CSDL sang RPi
 • Có thể hoạt động với CSDL offline trên RPi, hoặc với CSDL trên máy chủ CSDL khi máy này hoạt động
 • Không thay đổi cấu trúc CSDL đã có
 • Không cần sự trợ giúp thường kỳ của người quản trị
 • Hoạt động với trường có khoảng 500 học sinh
 • Có thể hoạt động 24/7 không cần bảo trì

CSDL VEMIS

Hệ thống làm việc với CSDL MS-SQL của gói ứng dụng VEMIS, thuộc dự án SREM – một dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục được bắt đầu thực hiện vào tháng 4 năm 2006, theo kết quả của Hiệp định tài chính AIDCO/VNM/2004/016-841 giữa Cộng đồng Châu Âu và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phần mềm VEMIS chạy trên nền Windows XP 32 bitMS SQL Server Express 2005, đã kết thúc việc hỗ trợ và nâng cấp từ tháng 12-2013.

Yêu cầu phần mềm

1. Trên RPi

 • Có thể đọc/gởi email
 • Có thể nhận/gởi tin SMS
 • Có thể kết nối với CSDL MS-SQL trên nền Linux và Web với tốc độ tương đối nhanh
 • Có thể phân tích dữ liệu hỏi điểm từ một ngữ cảnh phức tạp

2. Trên máy chủ CSDL

 • Cần một user có quyền đọc trên CSDL VEMIS
 • Cho phép truy cập đến máy chủ CSDL từ xa

Tải về Bài nghiên cứu

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *