[Tasmota] Button hay Switch?

Tasmota phân biệt ButtonSwitch khi lập trình và sử dụng trên cùng thiết bị.

 1. Button được lấy hình tượng như phím bấm trên Calculator hay nút chuông. Button khi được ấn thì tự trở về vị trí cũ.
  Button ngoài việc chuyển đổi tình trạng của power, còn có thể kích hoạt các chức năng ấn nhiều lần hay ấn-giữ (HOLD).
 2. Switch được lấy hình tượng như công tắc gạt. Switch khi gạt qua thì không tự trở về vị trí cũ.
  Mặc định switch được xem như công tắc lật, mỗi lần bấm là mỗi lần chuyển đổi trạng thái (ON/OFF). Ngoài ra switch cũng có thể cấu hình cho ấn-giữ (HOLD)
  .
 3. Thay đổi kiểu button hay switch của thiết bị bằng cách chạy lệnh SwitchMode

SwitchMode 0: Mặc định, là nút lật (0=1=toggle)
SwitchMode 1: Trạng thái trả về khi nhấn/nhả là ON/OFF
SwitchMode 2: Trạng thái ngược với Mode 1 OFF/ON
SwitchMode 3: Nút nhấn (Mặc định 1=ON, 0=toggle)
       Switch gởi trạng thái 0 khi nút được nhả, không có gì xảy ra khi nhấn nút.
SwitchMode 4: Ngược với mode 3
SwitchMode 5: Nút nhấn và nhấn-giữ (default 1=ON, 0=toggle, HOLD=Switch#state=3)
SwitchMode 6: Ngược với Mode 5
SwitchMode 7: Giống Mode 0

Comments Off on [Tasmota] Button hay Switch?

Filed under Software

Comments are closed.