In ấn từ xa

Hiện nay nhiều máy in, dù giá rẻ, đã hỗ trợ in qua mạng. Từ đó có thể thiết kế để có thể in qua internet.

Thí dụ:

  1. Nếu có tên miền trỏ đến Internet IP của router thì cài đặt một máy in có cổng TCP/IP trỏ đến tên miền. Tiếp theo cài đặt port forwarding cho Internet IP trỏ đến IP của máy in tại các port 9100, 631 và 155 (tùy theo giao thức in).
    Khi đó in ấn từ xa với máy in này qua tên miền. Nếu có static dns cho tên miền thì cũng dùng máy in này khi in trong mạng cục bộ.
  2. Một cách khác đơn giản hơn là dùng các phần mềm giúp in ấn từ xa như Google Print, Samsung Print, Mopria Print Service…

Tuy nhiên các cách làm như trên không có cơ chế bảo mật. Ít nhất người lạ biết tên miền cũng có thể gởi dữ liệu đến máy in.

Một cách khác là dùng VPN.

Một khi có thể kết nối VPN đến mạng cục bộ của máy in thì xem như đứng trong mạng cục bộ và in ấn bình thường với các cài đặt máy in cho mạng cục bộ.

Các máy in đắt tiền và mới hơn có cơ chế bảo mật riêng để chia sẽ máy in qua mạng internet.

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *