fdisk gây lỗi trên SSD?

Không như hệ thống MBR, GPT dành cả phần đầu và cuối đĩa để ghi thông tin partition. Vì vậy nếu tính dung lượng partition cuối không chính xác thì phần dành riêng ở cuối đĩa có thể bị chồng lấn.

Tạo partition cho SSD bằng fdisk với partition cuối lấy hết dung lượng còn lại do fdisk gợi ý. Một thời gian ngắn sau đó có hiện tượng đọc và ghi chậm bất thường. Khi đó kiểm tra bằng fdisk thì có thông báo lỗi

Tuy vậy không thể sửa lỗi chồng lấn khu vực partition với fdisk.

gdisk cũng báo lỗi tương tự và gợi ý thu hẹp khu vực partition để tránh chồng lấn.

Tuy nhiên, thu hẹp khu vực thông tin partition từ 128 record xuống 64 record để fdisk và gdisk không còn báo lỗi cũng không giải quyết được vấn đề. Đĩa hoạt động không ổn định và khả năng mất dữ liệu rất lớn.

Giải pháp cuối cùng là sao lưu dữ liệu và chia đĩa lại bằng gdisk vì gdisk không lấy hết dung lượng đĩa mà chừa lại 2014 sector trước vùng partition table. Đáng ngạc nhiên là hiện tượng này chỉ xảy ra với SSD.

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *