Ổ đĩa đám mây userscloud.com

1. Dịch vụ ổ đĩa đám mây userscloud.com có gì khác biệt?

 • Không giới hạn dung lượng
 • Không giới hạn số file upload
 • Không giới hạn kích thước file
 • Không giới hạn tốc độ download
 • Không bao giờ bị xóa file
 • Không thời gian chờ download
 • Không captcha
 • Không quảng cáo
 • Upload theo link từ xa
 • Hỗ trợ các phần mềm tăng tốc độ download
 • Hỗ trợ tạm dừng/tiếp tục download
 • FTP
 • Mã hóa file và thư mục

Như thế đã đủ chưa?

Nhưng userscloud.com cũng có nhiều hạn chế. Việc mã hóa file/thư mục khiến cho không thể thực hiện các thao tác thông thường qua FTP, như liệt kê file, tạo thư mục, xóa file… và không có link download trực tiếp! Đúng ra những hạn chế này hoàn toàn có thể khắc phục… Vấn đề còn lại là tốc độ download/upload sẽ cho thấy userscloud.com có đáng dùng hay không!?

2. Sử dụng userscloud.com từ RPi

userscloud.com không có cú pháp dòng lệnh, không hỗ trợ Web DAV, nhưng may mắn là nó hỗ trợ FTP upload, vì vậy có thể upload file từ RPi qua dòng lệnh.

Tuy nhiên, các server FTP của userscloud.com có thể (thay đổi/không hoạt động) mà không có báo trước nên cần chạy vòng lặp để tìm server còn hoạt động, ngoài ra tất cả server đều dùng secure ftp.

Thí dụ sau đây là dòng lệnh upload file bằng curl qua giao thức ftp

USR='user:password'
FTPS=('secureftp.userscloud.com' 'ftp.userscloud.com' 'secureftp2.userscloud.com' 'secureftp3.userscloud.com' 'ftp2.userscloud.com')

for FTP in ${FTPS[*]}; do
        curl -ks --ftp-ssl -u "$USR" -T filename.upload ftp://"$FTP"
        if [ "$?" -eq 0 ]; then
                break
        fi
done

Upload và đổi tên file bằng curl qua giao thức ftp

curl -ks --ftp-ssl -T filename.upload ftp://ftp.userscloud.com/newname --user myname:mypassword

Chú thích (update 3/2016)

 • userscloud.com mã hóa file và thư mục nên không thể dùng câu lệnh liệt kê (ftp list)
 • Để download file cần phải click vào link trên trang download, không có link download trực tiếp
 • Test với server đặt ở Đức, tốc độ download/upload từ VN < 500KB/s
 • Có tool cho Windows, Mac và Android (trừ Linux) dành cho upload file, tuy nhiên tool cho Windows không làm việc như mong đợi (chưa test các tool khác)
 • Có thể đăng ký file để được trả tiền theo số lượt download
 • File upload bằng FTP có thể không liệt kê đầy đủ trên giao diện web
 • File upload bằng FTP thường gặp lỗi timeout do kết nối chậm, tốc độ chậm, hay vì lý do không rõ…
 • Upload thường xuyên, thí dụ tự động upload từ camera an ninh, có thể bị khóa tài khoản với buộc tội “làm rộn” server

 

 

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *