Báo điểm tự động
Bài 5: Cài đặt nhanh

Chuẩn bị trước:

 • RPi với hệ điều hành Raspbian
 • USB 3G hay điện thoại cũ
 • USB hub được cấp nguồn riêng nếu USB 3G không được cấp đủ điện từ cổng USB của RPi
 • Nối RPi với internet (cáp LAN hay USB wifi) và mạng nội bộ
 • MS-SQL Server với CSDL VEMIS, đã cấu hình IP tĩnh
 • Tạo DDNS cho RPi (thí dụ, dùng changeip.com)

Nối USB 3G hay điện thoại cũ vào RPi, bật nguồn RPi. Đăng nhập với user root.

Tải file install.sh về và chạy, bằng câu lệnh

### Copy và dán vào putty
wget -O install.zip https://www.dropbox.com/s/b0muz5v56omet6x/install.zip?dl=1
unzip ~/install.zip
chmod +x ~/install.sh
~/install.sh

Tùy theo tốc độ đường truyền internet, thời gian cài đặt có thể mất đến mươi phút.

Script làm các công việc sau:

 • Cài đặt và cấu hình Web server (nginx + PHP)
 • Cài đặt và cấu hình MySql
 • Cài đặt và cấu hình FreeTDS
 • Cài đặt và cấu hình gammu
 • Cài đặt và cấu hình sSMTP
 • Tải về gói ứng dụng Báo điểm tự động
 • Tạo CSDL gammu-smsd và CSDL VEMIS
 • Tạo script giúp php exec với quyền root

Screenshot 2014-11-20 13.57.32

Để màn hình puTTy hiển thị chữ Việt, vào Window – Translation – Remote character set, chọn UTF-8. Hoặc tương tự, vào system menu của cửa sổ puTTy, chọn Change Settings…

Screenshot 2014-11-20 13.45.58

Sau khi script kết thúc, mở trang web cấu hình hệ thống tại địa chỉ http://ip_của_RPi/hoidiem/config.php, điền vào một số thông tin như

 • Mã trường, Tên trường
 • IP tĩnh của MS-SQL server
 • Tài khoản (user/password) chỉ đọc trên SQL server
 • Xóa và tạo mới CSDL VEMIS trên RPi
 • Tài khoản Email dùng nhận thư/trả lời thư hỏi điểm (mailgun.com hay Google/Yahoo mail)
 • Chỉnh sửa crontab nếu cần (đã được tự động cấu hình)

Screenshot 2014-11-20 19.27.43

Screenshot 2014-11-20 19.27.55
Các việc còn lại như sau:

 1. Tạo tài khoản mailgun.com và tạo route để chuyển email về
http://ddns_của_RPi/hoidiem/mail-inbox.php?imap=0
 1. (bis) Nếu không dùng mailgun.com thì script bên trên đã tự động tạo cronjob định kỳ lấy mail về
 2. Cấu hình để có thể truy cập MS-SQL server từ xa (xem bài trước)

Leave a Comment

Filed under Software

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *